U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Zelfdoding Binnen Het Christelijke Geloof Ingezonden Door:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=626 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 466 woorden.

Zelfdoding binnen het Christelijke geloof


Inleiding


Bijna alle mensen reageren schokkend als er zich een geval van zelfmoord in zijn directe omgeving voordoet zoals: vrienden, familie, kennissen enz.


Deze reactie is vooral te wijten aan:


„« Het verlies van een geliefde;


„« Dat het juridisch niet heeft toegestaan;


„« door ons Christelijk geloof


Over dit laatste wil ik het wat uitgebreider hebben.


De bijbel en zelfdoding


Ook bijbelfiguren zijn het leven wel eens zat. Zoals koning Saul in I Samuel 31:2-5. Ik heb dit letterlijk uit een boek, dat snapt u natuurlijk wel.


¡§De Filistijnen dan zaten Saul en zijn zonen op de hielen en zij doodden Jonathan, Abinadab en Milkisna, de zonen van Saul. Daarop werd de strijd voor Saul zwaar; toen de boogschutters hem onder schot kregen, beefde hij zeer voor de schutters. En Saul zeide tot zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee, opdat deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en de spot met mij drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugschrok. Daarom nam Saul het zwaard en stortte zich erin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in het zwaard en stierf met hem.¡¨


Er zijn dus wel degelijk bijbelfiguren die een eind maken aan hun leven. En een behoorlijk belangrijk bijbelfiguur zelfs! Zou de bijbel dit verbieden? De Kerk zegt in ieder geval altijd dat je geen eind mag maken aan een leven, dus geen abortus, geen anticonceptie, en geen zelfmoord of zelfdoding.


De Kerk en zelfdoding


Wat het Christelijk geloof betreft, sluit het aan bij de Joodse traditie dat de mens tot vrijheid geroepen is. Vrijheid houdt in dat jezelf over een aantal dingen kan beslissen of beschikken. Maar binnen het Christelijke geloof houdt vrijheid in dat je verantwoordelijk bent ten op zichtte van Het Woord van God. In deze visie is ook het eigen leven geen bezit waarover mensen naar eigen believen mogen beschikken. Het leven is een gave en een opgave die we van God kregen en die we samen met ons voor ogen waardoor het leven zin krijgt en waardoor we er ook moeten zijn voor de anderen. Dit wil niet zeggen dat wij iemand moeten veroordelen omdat hij of zij zelfmoord pleegde. Veel mensen beschouwen zelfmoord als slecht ziek of zondig. Niet alleen de overledene maar ook de nabestaanden worden dikwijls door andere mensen gemeden. De hulp van naastenliefde blijft achterwegen. Want Jezus zegt: ¡§Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.¡¨


Naar mijn mening kan je dus ook de sektes die collectieve zelfmoord als geloofsovertuiging hebben niet veroordelen. De reactie van de Paus op dit gebeuren is me dan ook niet heel duidelijk.


Slot


Tot slot heb ik nog een mooi gedichtje gevonden op het internet.


Hoe moet ik weggaan


Je alleen laten


Eenzamer dan je was


Hoe moet ik


Vergeten dat je mamma zei


En deze blouse ooit nog dragen


Hoe moet ik weggaan


En de deur sluiten


Die jij al dichtdeed?
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen