U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Bob Mendes - Het Chunnel Syndroom.
Deze versie komt van http://www.verslagen.com/index.php?page=boek_toon&boek_id=477 en is laatst upgedate op 30/11/-0001.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 572 woorden.

1. Situering :a) Plaats :
Het verhaal speelt zich af in verschillende landen: België, Nederland, Frankrijk, Engeland en Schotland. De belangrijkste gebeurtenissen gebeuren toch wel in België en tijdens de overtocht van België naar Engeland.b) Tijd:Hedenc) Sociaal Milieu:De belangrijkste personages zijn de directeurs of zijn de machtshebbers bij de grote rederijen of vervoersmaatschappijen van de overtocht.2. Fragment dat je ‘t meest aanspreekt + waarom ?Monique kwam dichter tegen David aan staan en pakte z’n hand. ‘Wat voor plan?’ Anthony wees met een dramatisch gebaar naar zijn zuster. ‘De publieke aandelenemissie van 750 miljoen pond voor de chunnel helpen slagen en en passant er waanzinnig rijk aan worden . Dat was het grote idee, maar vader wilde er niets van weten.’ Zijn ogen gloeiden met koortsachtige opwinding. ‘Dus heb ik het alleen gedaan.’‘Wat zeg je?’ vroegen Monique en David gelijktijdig.Anthony strekte zijn rug. ‘Nog voor de ramp heb ik J & J aan Oceanlink verkocht,’ zei hij trots, ‘zonder dat vader het wist.’‘Onmogelijk!’ Monique greep David bij z’n arm.‘Niet waar David? Zoiets is niet uitvoerbaar ? Niemand kon vader te grazen nemen.’‘Ditmaal was ik hem te slim af’, pochte Anthony.‘Na zijn eerste hartaanval heeft hij -buiten ons medeweten- het hele familiebezit ondergebracht in een stichting naar Zwitsers recht. Alleen maar om aan de successierechten te ontsnappen.’ Hij grinnikte. ‘In de oprichtingsakte verleende hij mij onbeperkte handelingsbevoegdheid.’‘Daarvan was niemand op de hoogte,’ zei David wantrouwig. ‘Hoe ben jij daar achtergekomen ?’Anthony vouwde de armen over elkaar: ‘Chunnel weet alles.’Monique’s stem was hees van emotie. ‘Hoe kon je je eigen vader zo bedriegen en bestelen?’Door die beschuldigingen werd Anthony een tint bleker. ‘Bedriegen? Zo kun je het noemen. Dat heb ik van vader geleerd. Maar bestelen? Nee hoor. Alles werd bij voorintekening belegd in het Chunnel aandelen. Sinds de ramp zijn die als een meteoor de hoogte in gegaan.’‘Over de 189 slachtoffers zullen we het maar niet hebben,’ zei David grimmig.Dit was echt een verrassend stuk, want dat had ik totaal niet verwacht! Als de ‘zogezegde’ domme zoon, plotseling zijn ‘superieure’ vader bij de neus heeft genomen. Al de vorige keren in het verhaal waren de rollen omgekeerd. Ik heb dit stuk genomen omdat het aantoont hoe spannend het boek kan zijn en plotseling kan veranderen van inhoud.3. Reactie als je ‘t boek net uit hebt ?Ik verlangde echt wel naar het einde omdat het verhaal zo spannend was. Dus als het boek uit was dan had ik zo’n een gevoel van opluchting en was ik blij dat ik het einde kende.4. Appreciatie + waarom ?Ik vind het een zeer goed boek, zoals alle boeken van Bob Mendes die ik tot nu toe heb gelezen. Ik vind het echt prachtig de manier waarop Bob Mendes zijn boeken schrijft en ze spannend kan houden. Dit is iets dat niet veel schrijvers kunnen in verschillende boeken, dus ik heb een soort van bewondering voor Bob Mendes. Er is slechts één slechte eigenschap van het boek: sommige gebeurtenissen werden vanuit twee verschillende standpunten geschreven en dat vind ik wel vervelend en overbodig. Het thema van dit boek was de economische machtsverschuiving ontstaan door een industriële revolutie. Het thema zelf vond ik niet zo zeer interessant maar de manier waarop enkel personnages in dit boek dat proberen uit te buiten, vond ik daarentegen wel zeer boeiend.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen