U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Via School, Thuis, Media, Of Bvb Via Jeugdbeweging. - Abortus En Tienerzwangerschappen Ingezonden Door: Clara Bo.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=600 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 3293 woorden.

Persoonlijk werk Godsdienst: abortus en tienerzwangerschappen.
ABORTUS
Wat is abortus?
Abortus is het opzettelijk laten afbreken van een zwangerschap met het afsterven van de vrucht als gevolg, door een voor daarvoor bevoegde arts.


De bijbel?
De bijbel is volledig tegen abortus. De bijbel vindt abortus niet alleen opzettelijk doden, meer bepaald het ook opzettelijk doden van een onschuldig wezen.


Zij beschouwen abortus dus als moord en ook hele zware kindermishandeling. Zij vinden dat ze van een moraal geen wet mogen maken. Wanneer men abortus legaliseert onder het motto : men doet het toch, dan zal men, ook kindermishandeling en ook verkrachting moeten legaliseren, want dat gaat ook verder, ondanks de zware straffen!!


De gedachte dat abortus als een nabehoedsmiddel zou gaan fungeren is absurd!


De wet?
Sinds 3 april 1990 is abortus in België toegelaten onder bepaalde voorwaarden.


Een vrouw die zich omwille van haar zwangerschap in een noodsituatie bevindt kan een abortus laten uitvoeren. De wet geeft geen verdere omschrijving van het begrip “noodsituatie”, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing bij de vrouw ligt. Zij alleen oordeelt over haar noodsituatie.


Elke vrouw – ook minderjarige – heeft recht op een abortus. Zij raadpleegt een arts, die haar enkele vragen zal stellen over haar situatie.


De arts kan om gewetensredenen de abortus weigeren en hoeft de vrouw niet verder te helpen. De vrouw kiest dan liefst zo snel mogelijk een andere arts of gaat naar een abortuscentrum.


De ingreep moet in een ziekenhuis of abortuscentrum binnen de 12 weken zwangerschap uitgevoerd worden


De statistieken.
Volgens de statistieken van 1999 lieten 12.734 vrouwen in België een zwangerschap onderbreken, waarvan:


33 tussen 10 en 14 jaar


1989 tussen 15 en 19 jaar


5979 tussen 20 en 29 jaar


5102 tussen 30 en 39 jaar


630 tussen 40 en 50 jaar
Bij vergelijking van de jaarlijkse statistieken van 1993 tot 1999 valt op dat de stijging het grootst is in de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar.


Vandaar de campagne van de regering om deze categorie bewuster te maken van het gebruik van anticonceptiemiddelen.


Het is een feit dat jongeren op steeds vroegere leeftijd seksueel actief worden en niet altijd over voldoende kennis en middelen beschikken om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.


Uit de cijfers blijkt dat de huidige voorlichting aan jongeren onvoldoende effectief is, en dat er nood is aan meer voorlichting (via school, thuis, media, of bvb via jeugdbeweging.)


Niet alleen nemen jonge abortuscliënten vaker dan volwassenen helemaal geen voorzorgsmaatregelen om een zwangerschap te voorkomen; ook hun pilgebruik ligt nog lager dan bij de oudere vrouwen. Uit het meest recente rapport blijkt ook dat het condoomgebruik (na een stijging gedurende de jaren 1995 – 1997)


in de loop van 1999 bij deze jongeren beduidend is afgenomen tot opnieuw het peil van 1994 – een mogelijk gevolg van het uitblijven van een vervolg op de succesvolle campagne “ZET ‘m OP” –die werd gestart in 1993.


Deze vaststelling vormt een indicatie dat er dringend nood is aan nieuwe voorlichtingscampagnes waarin jongeren tot een goed gebruik van anticonceptiva worden aangezet. Vooral het promoten van de zogeheten “dubbele beschermingsmethode”, dit is het gezamenlijk gebruik van pil en condoom of condoom en noodpil, in geval er iets misgelopen is met het condoomgebruik(scheuren, afglijden…) is aanbevolen.


Anderzijds blijkt het aantal tienermoeders (- 20 jaar) –in tegenstelling tot de abortuscijfers- constant blijven. Het schommelt jaarlijks rond de 3000.


DE MOTIEVEN VOOR EEN ABORTUS
-Gevaar voor de lichamelijke gezondheid van moeder en: of kind


-Het niet aanvaarden van de zwangerschap


-De vrouw voelt zich te jong/te oud


- De studies zijn nog niet beëindigd


- De vrouw heeft geen vaste partner


- De kinderwens is niet/nog niet aanwezig


-Men beschouwt het gezin als voltooid met de reeds geboren kinderen
-Er kunnen financiële of materiële problemen zijn


-Het gezinsinkomen blijkt niet voldoende voor nog een kind.


-Met nog een kind erbij kan de vrouw niet meer uit werken.


-De woning blijkt te klein voor nog een kind erbij.
-Verkrachting of incest


-Het kind blijkt gehandicapt.
De voornaamste reden om tot abortus over te gaan is het niet aanvaarden van de zwangerschap(48%).
Verwerking na abortus.
Er zijn hieromtrent zowel positieve als negatieve ervaringen.


Positieve ervaringen


- Opluchting


Tevredenheid met de genomen beslissing.


Zich toleranter voelen tegenover anderen.


Studies kunnen afgewerkt worden


Werk kan voortgezet worden
Negatieve ervaringen
Depressie


Angst


Boosheid


Spijt


De gevoelens die men achteraf ervaart verschillen volgens de opvoeding en de opvatting over het leven. Voor sommige vrouwen eindigt het hele gebeuren met de abortus, andere vrouwen blijven de zwangerschapsonderbreking voor de rest van hun leven voelen als het verlies van een (ongeboren) kind.


Wat moeten wij, jonge mensen in 2002, over abortus denken?
Wij kunnen ons de vraag stellen of abortus in alle gevallen toegelaten is.


Hierop zou ik willen antwoorden dat er in sommige gevallen geen andere oplossing is dan tot abortus over te gaan.


In de eerste plaats vind ik dat er geen twijfel mogelijk is, als het leven van de moeder in gevaar is.


Ook als de zwangerschap ontstaan is als gevolg van verkrachting of incest.


Een even aanvaardbare situatie voor abortus vind ik als een mentaal/ fysisch gehandicapt meisje om welke reden ook zwanger is, en zelf niet in staat is om voor haar kindje te zorgen alhoewel men misschien in sommige gevallen een zwangerschap had kunnen voorkomen.
Dan zijn er een aantal situaties die steeds een onderwerp van discussie zullen zijn en waar de beslissing door de vrouw en haar naasten moeten genomen worden maar die naar mijn mening aanvaardbaar blijven.


-Een jonge studente die zwanger is, en gans haar leven ziet veranderen door een misschien onbezonnen daad.


-Als blijkt dat het ongeboren kind een zware handicap heeft


.


Alle andere motieven die aangehaald zijn voor een abortus vind ik niet kunnen.


Wij leven in de 21 ste eeuw en de voorbehoedsmiddelen zijn zo uitgebreid zodat er voor iedereen wel een gepast anticonceptiemiddel bestaat.


Denken wij daarbij aan de pil, het condoom, het spiraaltje, de noodpil, en voor wie zijn gezin voltooid vindt: sterilisatie.
Als men een seksuele relatie heeft en zijn verantwoordelijkheid opneemt, zijn de meeste gevallen waarbij tot abortus wordt overgegaan (zie statistieken) overbodig.


TIENERZWANGERSCHAP


Inleiding
Leuk om jong moeder te zijn? Luidt de titel van een Nederlandse informatiebrochure voor alleenstaande jonge moeders. Het vraagteken suggereert reeds dat moederschap op jonge leeftijd niet vanzelfsprekend is.


Als tienermoeder worden alle meisjes beschouwd, jonger dan 20 jaar die het leven hebben geschonken aan (minstens) één kind.


Deze groep wordt ingedeeld in twee categorieën: de – 15 jarigen en de meisjes tussen 15 en 19 jaar.


Er zijn getuigenissen van jonge moeders die illustreren dat een tienerzwangerschap niet altijd tot een “rampzalig” leven hoeft te leiden, maar doorgaans komen deze verhalen van jonge vrouwen die zich gesteund weten door hun omgeving, zowel in psychisch, sociaal als materieel opzicht.


Hoe zit het met de meerderheid van de tienermoeders in ons land en wat is de omvang van het verschijnsel? Op welke wijze worden jonge moeders opgevangen en welke specifieke problemen stellen zich?


Deze vragen zullen in volgende hoofdstukken verduidelijkt worden.
Ik zal nooit die vrijdagavond, vier maand geleden vergeten


Mijn17 jarige dochter Katrien vroeg mij of ik samen met haar naar een televisieprogramma wou kijken. Ik zag er een verzoeningspoging in na een moeilijke tijd die we samen hadden. Katrien had een vriendje gehad die volgens mij totaal niet bij haar paste en uit de botsingen daarover vloeiden nogal wat problemen voort. Toen het uit was met haar vriend haalde ik opgelucht adem


En Katriens onrusten huilbuien schreef ik aan haar liefdesverdriet toe. De documentaire over tienerzwangerschappen in Amerika liep al op zijn einde. Katrien was in tranen en kroop dicht tegen mij aan, en nog begreep ik niet wat er aan de hand was. Tot ze het eindelijk zei. Ze was drie maanden zwanger en haar vriend wilde niets met het kind te maken hebben. De grond zakte onder mijn voeten weg. Mijn oudste van drie dochters, mijn kritische, verstandige Katrien van 17 in verwachting!!!!!


Dat kon niet waar zijn! Het heeft een hele week geduurd voor het in zijn volle omvang tot mij doordrong. Nu moet ik het wel geloven: Katrien is inmiddels zeven maand zwanger en vijftien kilo zwaarder. Natuurlijk is het moeilijk geweest in het begin.
Ik zag haar hele toekomst als een luchtbel uit elkaar spatten, ik was razend op die vriend die geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn vaderschap op zich nam, en ik moest mijn ex man kalmeren. Maar ik heb er geen enkele seconde aan getwijfeld om dit kindje in ons gezin op te nemen en om mijn dochter te steunen. Ze heeft het al moeilijk genoeg. Ze zegt mij steeds dat ze zo bang was dat ik abortus zou voorstellen. Geen haar op mijn hoofd die daaraan zou denken. Ik vind dat ik mijn dochter niet in de steek kan laten in deze periode, en ik zie dat ze ook geniet van de warmte, de aandacht en de nieuwsgierigheid van haar zusjes. Wat eerst als een levensgroot probleem op ons afkwam, brengt ons nu zelfs dichter bij elkaar. Ik heb de babykleertjes die ik nooit kon wegdoen, weer bovengehaald en wij krijgen allerlei spulletjes van de familie. Ik wil Katrien natuurlijk helpen met de opvoeding van haar kleintje, en door mijn onregelmatige uren als verpleegkundige zal dat wel lukken. Maar ik besef ook wel heel goed dat het haar kind is en dat zij de verantwoordelijkheid draagt. Ze zal het laatste jaar van de humaniora niet kunnen afmaken, maar wij hebben al afgesproken dat ze dat volgend jaar zal overdoen. Ik vind het heel belangrijk dat ze haar diploma haalt zodat ze een betere kans heeft om financieel onafhankelijk te worden.


Voorlopig blijft ze thuis wonen, en ik moet bekennen dat ik me steeds meer verheug op weer een jong leven in huis. Ik zal mijn kleinkind met open armen ontvangen.


TIENERMOEDERS WERELDWIJD.
Tienermoeders vormt een megaprobleem in de wereld en ligt mee aan de basis van de gigantische bevolkingsexplosie die wereldwijd aan de gang is.


Volgens het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties raken wereldwijd jaarlijks bijna één op vier meisjes zwanger in de leeftijd tussen 15 en 19 jaar. Dit betekent dat méér dan 14 miljoen adolescenten jaarlijks moeder worden. Een groot aantal van deze zwangerschappen is ongepland en ongewenst en heeft verregaande gevolgen voor de toekomst van de zwangere meisjes.


In vele ontwikkelingslanden worden zwangere meisjes verplicht hun studies stop te zetten. De (alarmerende) verwachting is dat het aantal tienerzwangerschappen in de toekomst nog verder zal toenemen.
De tienerzwangerschappen zijn – procentueel van de totale bevolking het grootst in Afrika (12%), gevolgd door Latijns-Amerika (8%). Het laagst is Europa (2%).


TIENERMOEDERS IN VLAANDEREN.
In ons land loopt het gelukkig niet zo’n vaart en vormt het verschijnsel – qua aantal- een geringer probleem.


In het jaar 1994 bedroeg het aantal tienermoeders in België 3067. Op 300000 meisjes in dezelfde leeftijdscategorie bedraagt dit 10,2 per duizend (voor het ganse land).


Voor Vlaanderen kan een dalende trend in het aantal tienermoeders worden aangetoond-7,3 per duizend- Daartegenover staat wel dat het aantal zwangerschapsafbrekingen voor deze leeftijdscategorie in dezelfde tijdsspanne is toegenomen.


Overigens blijkt voor Vlaanderen dat het aantal –15 jarige moeders zeer uitzonderlijk is.


ONGEPLAND (en:of) ONGEWENST?
Elke zwangerschap resulteert niet in een geboorte. Ongepland en ongewenst zijn niet altijd complementair aan elkaar. Tienerzwangerschap hoeft geen probleem te zijn als het meisje daar zelf voor kiest. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat niet elke tienerzwangerschap ongewenst is. Zo zou bewust jong moederschap vaker voorkomen in sociaal achtergestelde milieus, alsook bij allochtone meisjes, waar de gemiddelde leeftijd van jonge moeders veel lager ligt dan bij Vlaamse meisjes.
Een ongewenste zwangerschap vormt daarentegen wel steeds een stressvolle gebeurtenis.
Men onderscheidt een aantal indicatoren voor het al dan niet gewenst zijn van de zwangerschap: -het abortuscijfer


-de burgerlijke staat van de moeder(het belang van deze factor neemt af gezien de groeiende diversiteit in samenlevingsvormen)


-de beslissing het kind af te staan voor adoptie.


Hoge abortuscijfers en een groot aantal ongehuwde moeders geven aan dat er relatief vaak sprake is van ongewenste zwangerschappen. Er zijn geen cijfers voor ons land hoeveel meisjes hun kind af staan voor adoptie maar dat cijfer zou zeker verwaarloosbaar zijn.


Voor het meisje is het vaak een zware beslissing voor het al dan niet houden van de zwangerschap. Vandaar het grote belang van de sociale steun van de partner of van de ouders of andere belangrijke personen uit de omgeving. Voor het voorkomen van latere problemen moet de beslissing de zwangerschap/ het kind te behouden vooral aansluiten bij de gevoelswereld van het zwangere meisje, en moet genomen worden zonder druk van buitenaf.


OORZAKEN VAN TIENERZWANGERSCHAP
De oorzaak is meestal te vinden in een totaal gebrek of te weinig gebruik van anticonceptiemiddelen, het falen van het condoom, het gebrek aan kennis van de noodpil.


Bovendien wordt het risico op zwangerschap vergroot door de grotere vruchtbaarheid van jonge meisjes, en is de leeftijd waarop de eerste geslachtsgemeenschap plaatsvindt steeds jonger.


Een goede seksuele voorlichting is van zeer groot belang, zowel door de ouders, de school als andere externen.


In Frankrijk besliste de overheid de noodpil gratis en zonder doktersvoorschrift ter beschikking te stellen van jonge meisjes via schoolverpleegkundigen.
ONDERSTEUNING EN HULP AAN TIENERMOEDERS.
Er zijn drie mogelijke pistes voor jonge moeders die besluiten hun kind te houden:


--Verder binnen het ouderlijk gezin blijven wonen


--Gaan samenwonen of huwen met de partner


--Opvang buiten het ouderlijk gezin
1) Opvang binnen het ouderlijk gezin
Tot de leeftijd van 18 jaar blijft het meisje onder het ouderlijk gezag staan.


Indien de verstandhouding binnen het gezin zeer goed is, kan zij met de instemming van de huisgenoten ervoor kiezen in het gezin te blijven wonen. Hoewel het meisje na de bevalling onder het ouderlijk gezag blijft, heeft zij tegelijkertijd de voogdij over haar eigen kind.
2)Samenwonen of huwen met de partner.

Indien het meisje kan steunen op een welwillende partner kunnen beiden besluiten tot een huwelijk of tot ongehuwd samenwonen.


Voor samenwonen moeten beide partners de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.


Voor een huwelijk is de leeftijd op 18 jaar bepaald, de rechtbank kan echter de toestemming geven om jonger te huwen.


Zodra de minderjarige moeder gehuwd is valt zij niet meer onder het ouderlijk gezag en oefent zij samen met haar echtgenoot volledig het ouderlijk gezag uit over hun kind.
3)Opvang buiten het ouderlijk gezin
Indien van bovengenoemde gevallen geen spraken kan zijn, kan het meisje een beroep doen op externe hulpverlening voor woon- opvoeding- en financiële ondersteuning.


In de eerste plaats kan zij zich richten tot de eerstelijnshulp, waaronder JAC, CGSO, CLB, CAW


Deze diensten kunnen het meisje begeleiden of doorverwijzen naar een geschikte voorziening.


Daarnaast kan de minderjarige – of de ouders – zich wenden tot een comité voor bijzondere jeugdzorg. Via een bemiddelingscomité kan beslist worden de minderjarige aanstaande moeder op te nemen in een ambulante, semi-ambulante, of residentiële voorziening voor bijzondere jeugdzorg.


Er zijn residentiële onthaalcentra voor een kortdurende opvang en centra die zich richten op een langdurig verblijf, de zogeheten centra voor integrale gezinszorg.


De schoolplicht tot 18 jaar blijft ook tijdens de zwangerschap gelden. Uiteraard kan het meisje op school afwezig blijven voor bevalling en bevallingsrust. Residentiële onthaalcentra houden rekening met de schoolplicht en verschaffen oppas voor de baby, zodat de moeder haar studies kan afwerken.


Financiële situatie.
Naargelang de genomen beslissing zal de financiële situatie zeer verschillend zijn.


Indien het meisje beslist binnen het ouderlijk gezin te blijven wonen, blijven de ouders instaan voor de onkosten verbonden aan de opvoeding van hun dochter.


De minderjarige moeder zal naast haar eigen kinderbijslag ook kinderbijslag krijgen voor haar kind. Zolang de minderjarige moeder kinderbijslag voor zichzelf krijgt, zal het recht op kinderbijslag geopend worden via één van de ouders van de minderjarige.
Indien de moeder alleenstaand is zonder dat een man het kind erkend heeft, wordt het ouderlijk gezag ingeperkt via het aanstellen van een voogd. De alleenstaande moeder oefent wel het gezag uit over haar kind, maar inzake het beheer van goederen van het kind moet zij samenwerken met de voogd.


Een alleenstaande moeder rest weinig andere keuze dan zelf kostwinnaar te worden. Indien de moeder geen job vindt en ook niet in aanmerking komt voor een ziekte- of werkloosheidsuitkering kan zij zich beroepen op een bestaansminimum. Een alles behalve riante situatie waardoor de optie van het alleenstaand (tiener)moederschap vaak geen haalbare kaart is voor een jong meisje.
Persoonlijke mening
Een tiener die er voor kiest om jong moeder te worden, moet toch eerst de gevolgen goed overwegen, zodat een gelukkige toekomst niet in een hel verandert.


Zij die ongewenst zwanger worden, hadden betere voorzorgen moeten nemen.


Samenvatting:


Abortus en Tienerzwangerschappen.


Abortus is het opzettelijk laten afbreken van een zwangerschap met het afsterven van de vrucht tot gevolg.


Sinds 3 april 1990 is abortus in België, bij wet toegelaten, als de zwangere vrouw zich in een noodsituatie bevindt .Wat die noodsituatie is, wordt niet omschreven. Elke vrouw, zelfs minderjarig, heeft het recht een abortus te laten uitvoeren. Deze moet wel in een ziekenhuis of abortuscentrum, binnen de 12 weken van de zwangerschap uitgevoerd worden.


De Kerk is volledig tegen abortus, en omschrijft abortus als het opzettelijk doden van een onschuldig wezen. Zij beschouwt abortus als moord en ook heel zware kindermishandeling. Zij dat ze van een moraal geen wet mogen maken. Wanneer men abortus legaliseert onder het motto: men doet het toch, kan men ook kindermishandeling en verkrachting legaliseren.


De motieven om een abortus te laten uitvoeren zijn velerlei:


De vrouw voelt zich te jong of te oud, de studies zijn nog niet beëindigd, het ontbreken van een vaste partner, financiële of materiële problemen, maar ook verkrachting of incest, het kind blijkt gehandicapt.


Naargelang de reden voor een abortus, en de religieuze ingesteldheid kan abortus zowel positief als negatief ervaren worden. Dit gaat van een gevoel van opluchting, tevredenheid over de genomen beslissing, naar angst, depressie, boosheid en vooral spijt.


Uit statistieken ,tussen 1993 en 1999 blijkt dat de leeftijdscategorie waar abortus het meest stijgt, tussen 15 en 19 jaar ligt.


Vandaar dat in Vlaanderen het aantal tienerzwangerschappen daalt.


De oorzaak van tienerzwangerschap is meestal te vinden in een gebrek aan of te weinig gebruik van voorbehoedsmiddelen, en het gebrek aan kennis van de noodpil.


Het is ook een feit dat jongeren op steeds vroegere leeftijd seksueel actief worden, en niet altijd over voldoende kennis en middelen beschikken om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.


Een tienerzwangerschap hoeft ook niet altijd een drama te zijn. Het meisje kan goede ondersteuning krijgen van haar omgeving, en in sommige culturen is het heel normaal dat meisjes op zeer jonge leeftijd een kind krijgen.


Er zijn drie mogelijke situaties voor meisjes die besluiten hun kind te houden.


- Er is de opvang binnen het ouderlijke gezin. Als de verstandhouding binnen het gezin zeer goed is, kan zij in het gezin blijven wonen, meer krijgt toch de voogdij over haar kind.
- Indien het meisje kan steunen op een begripvolle partner, kunnen zij besluiten


- te trouwen of samen te gaan wonen. Door een huwelijk valt de minderjarige niet meer onder het ouderlijke gezag, en hebben de jonge partners de volledige voogdij over hun kind.
- Indien van deze oplossingen geen sprake kan zijn, kan het meisje beroep doen op externe


hulpverlening voor woon- opvoeding- en financiële ondersteuning.


Voor hulpverlening kan men ondermeer terecht bij instellingen zoals JAC, CGSO, CLB.


Deze diensten kunnen het meisje begeleiden of doorverwijzen naar een


geschikte voorziening.
De schoolplicht tot 18 jaar blijft, ook tijdens en na de zwangerschap. Uitteraard kan het meisje op school afwezig blijven voor bevalling en bevallingsrust.
Tot slot is er nog de financiële situatie van een tienermoeder die erg kan verschillen naar gelang van de situatie.waarin het meisje zich bevindt.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen