U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Bertus Aafjes - Een Lampion Voor Een Blinde.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=6769 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 850 woorden.

Bertus Aafjes, Een lampion voor een blinde


1. Titelverkalring

De titel is te verklaren aan de hand van de methode waarmee rechter Ooka de moordenaar

ontmaskert. Ooka weet wie de moordenaar is, maar het te proberen heeft net zo weinig zin

als een lampion voor een blinde. Toch lukt het Ooka door voor te stellen dat de blinde

Kikoeko maar aan een oog blind is. De ondertitel is heel makkelijk te verklaren. Rechter

Ooka beschouwt dit natuurlijk als een rechtszaak en alles draait om de twee Hollandse

heelmeesters. Er is ook een opdracht. Die luidt: Opgedragen aan de cultureel attaché bij

de Nederlandse Ambassade de Tokio Charles van der Sloot en zijn Vrouw Terry. Deze twee

zullen waarschijnlijk geholpen hebben met de feiten omtrent de toestand in Decima rond die

tijd.

2. Thema

Hoe iemand uit machteloosheid tot krankzinnigheid gedreven wordt en de volmaakte

misdaad begaat.

3. Tijd

De tijd is niet-chronologisch, want er is een flash-back aanwezig van blz. 65 t/m 67,

waarin Ooka vertelt over de zaak van de blinde getuige. De flash-back heeft als functie de

ingeving te verklaren, die Badings tot de volmaakte misdaad brengt. Het verhaal speelt

er-gens in de 17e of 18e eeuw, ten tijde van de Hollandse factorij in Japan.

4. Ruimte

Enkele belangrijke ruimtelijke elementen in Een lampion voor een blinde zijn de haikoes

die tijdens het verhaal voorgedragen worden en de cultuurverschillen tus-sen Japan en

Nederland. De haikoes hebben als functie het leven in een notedop te geven en lopen daar

ook parallel mee. Er zijn veel contrasten tussen Japan en Nederland, bijvoorbeeld tussen

de Japanse sakJ, de rijstwijn en de Hollandse Jenever, en tussen de Goudse pijp, die Simon

Slingeland rookt, en de Japanse pijp die rechter Ooka rookt. Deze verschillen hebben als

doel de motieven van Badings voor de moord te verklaren en de motieven die Oranje zou

hebben. Zij zijn beide een beetje Japans ge-worden, hoewel Oranje het nog moet worden.

5. Verteller

Op het eerste gezicht lijkt dit een ik-verteller, want we zien alles door de ogen van

rechter Ooka en we kennen allen zijn gevoelens en zijn gedachten. Uit blz.75 t/m 84 blijkt

echter dat we te maken hebben met een objectief-(hij) perspectief met een alwetende

verteller, omdat Ooka bij deze gebeurtenis helemaal niet aanwezig is.

6. Motieven

*Moord

*Machteloosheid

*Liefde voor een land

*De volmaakte misdaad

*Blindheid

7. Personages

*Ooka

Een rechter die echt heeft bestaan. Alles wat over hem gezegd wordt is positief; hij is

sche-rpzin-nig, hoffelijk en wordt zelfs een levende legende ge-noemd. Het enige negatieve

zou kunnen zijn dat hij een moordenaar zijn gerechte straf laat ontlopen, maar

daar-tegenover staat dan natuurlijk zijn menslievendheid.

*Simon Slingeland

De kapitein, het opperhoofd van de Nederlandse factorij in Nagasaki. Het is een

ontzettend openhartig man, drinkt veel maar heet een vrolijke dronk. Ook heeft hij een

klein hart, hij wil het besluit wie er heelmeester moet worden maar niet maken. Aan het

eind van het verhaal sterft hij.

*Jan Oranje

Een van de twee heelmeesters. hij is van oorsprong een strateeg, daardoor brengt hij

Badings op het idee van de perfecte misdaad. Rechter Ooka brengt hem als eerste in verband

met kersebloesem. Ook wordt hij beschreven als een ietwat vrouwelijk en ook kinderlijk

persoon. Hij wordt uiteindelijk heelmeester op Japan.

*Everhard Badings

De andere heelmeester. Hij houdt van Japan als zijnde zijn vaderland. En nog meer van

de beide boeken die hij wil schrijven. Dit laatste wil hij zo graag afmaken dat hij er

zelfs een moord voor overheeft. Hij wordt later een Boeddhistische monnik, om alsnog zijn

boek te voltooien.

*Kikoeko

Kamenierster in de eerste pleisterplaats. Zij is blind aan beide ogen en heeft daardoor

een sleutelf-unctie in dit verhaal. Zij is dan namelijk de kroongetui-ge in de moord op

Simon Slingeland, zo uitgedokterd door heelmeester Badings. Over haar karakter is niets

bekend.

8. Opbouw

Het boek is opgebouwd uit 5 titelloze hoofdstukken. Bij het begin van elk hoofdstuk

staat het nummer ervan, versierd met drie, vermoedelijk Japanse, figuur-tjes. De

hoofdstukken zijn chronologisch opgebouwd.

9.Stijl

Bertus Aafjes schrijft in een duidelijke vlotte stijl met een afwisselende zinsbouw.

Toch kun je wel merken dat dit uit het oogpunt van een Japanner is geschreven,

bijvoorbeeld aan de beschrijving van de aardappels en het Delfts Blauw. De woordkeus is af

en toe vrij "kennisvragend" met woorden als heelmeesters, sjogoen en haikoe.

10. Genre

Het boek is een misdaadroman want het geheel draait om de volmaakte misdaad van

Badings.

11. Samenvatting

Rechter Ooka gaat naar Decima op bezoek bij de Factorij der Hollanders om hun te

begeleiden naar Edo. Hij ontmoet eerst Simon Slingeland, de kapitein, die hem vertelt over

een probleem. Er zijn namelijk twee heelmeesters, waarvan JJn op Japan moet worden

aangesteld en Simon weet niet wie dat zal moeten zijn. Daarna spreekt Ooka met de jonge

heelmeester Jan Oranje, die hem vertelt dat hij een document in zijn bezit had

betreffen-de zijn aanstelling in Japan, maar dat deze ontstolen is door de kok van het

schip De Liefde in opdracht van heel-meester Badings. Met deze heelmeester spreekt Ooka

ver-volgens. Badings vertelt hetzelfde verhaal aan Ooka maar toch precies het

tegenovergestelde. Aan het avondeten vertelt Ooka het verhaal van de blinde getuige.

Tijdens dat verhaal ontdekken Oranje en Badings beide de volmaa-kte misdaad. Rechter Ooka

ziet het ook en verwacht dat deze gepleegd zal worden in de eerste pleisterplaats, omdat

daar een blinde kamenierster werkt, kikoeko ge-noemd. Toch weet Ooka niet te voorkomen dat

Badings Slin-geland vermoord en m.b.v. Kikoeko de schuld op Oranje schuift. Ooka doorziet

Badings en weet hem alsnog te overbluffen. Badings ontloopt zijn straf en wordt een

Boeddhistische monnik. Oranje wordt heelmeester.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen