U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Bertus Aafjes - De Laatste Brief.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=8515 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 399 woorden.

De laatste brief

Bertus AafjesDe wereld scheen vol lichtere geluiden

en een soldaat sliep in zijn overjas.

Hij droomde lachend dat het vrede was

omdat er in zijn droom een klok ging luiden.Er viel een vogel, die geen vogel was

niet ver van hem tussen de warme kruiden,

en hij werd niet meer wakker want het gras

werd rood, en ieder weet wat dat beduidde.Het regende en woei. Toen herbegon

achter de grijze lijn der horizon

het bulderen – goedmoedig- der kanonnen.Maar uit zijn jas terwijl hij liggen bleef

bevrijdde zich het laatste wat hij schreef:

Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.1) De auteur:

· Naam: Aafjes

· Voornaam: Bertus

· Doopnamen: Lambertus Jacobus Johannes· Geboren: 12-05-1914

· Te: Amsterdam

· Overleden: 22-04-1993

· Te: Venlo

· Pseudoniem(en): Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf Bertus Aafjes onder diverse pseudoniemen, o.m. Jan Oranje, gedichten uit, gericht tegen de Duitsers. O.a. 20 gestencilde verzen met als titel 'Lafaard of geus?'.

In 1946 publiceerde hij onder het pseudoniem Sick Sack 'Warenhuis wankelt'

· Werk: Berus Aafjes schreef:

- Poëzie ( vb.: Deus sive Natura in 1981)

- Proza ( vb.: De val van Icarus in 1985)

- Kinderboeken (vb.: Rijmpjes en versjes uit de vrolijke doos in 1980)

- Vertalingen/ bewerkingen (vb.: Homeros' Odyssee in 1965)

- Essays (vb.: Charles Eyck in 1977)

- Bloemlezingen ( poëzi en proza gebloemleesd)

- Tijdschriften ( vb.: In de eerste jaren na de oorlog publiceerde Bertus Aafjes in 'Het Woord' en in 'Proloog'.

· Literaire prijzen:

- Tollens-prijs 1953 voor zijn gehele oeuvre.

- ANWB-prijs 1960 voor 'De wereld is een wonder'.

- Burgemeester van Grunsven-prijs 1962 (Cultuurprijs van de gemeente Heerlen) voor zijn gehele oeuvre.

2) Het gedicht:· Vorm:

4 strofes: 4 – 4 – 3 – 4

è Het gedicht volgt volledig het sonette-schema· Rijm:

Er is een duidelijk rijmschema: A

B

B

AB

A

B

AC

C

DE

E

D· Metrum:

Het metrum bestaat hoofdzakelijk uit trocheeën.· Structuur:

Strofe 1: - Het beeld van vrede

- Een droom, de fantasie

Strofe 2: - De inleiding van de oorlog

- De dood

Strofe 3: - De oorlog

- De realiteit

Strofe 4: - De dood

- de liefde en vrede· Beeldspraak:

'Een vogel die geen vogel was': De overgang tussen de droom van vrede en

de realiteit van de oorlog. De vogel in de droom van de

soldaat maar een kanonskogel in de realiteit.· Besluit:

Het gedicht is een open sonettegedicht over een soldaat in de oorlog.

Bertus Aafjes kan hierover schrijven mits hij ook de oorlog heeft meegemaakt.

Het gedicht begint bij de soldaat die droomt over de vrede, en eindigt bij de

dood en de oorlog. De brief is belangrijk want hij toont aan dat er in een oorlog iets zeer dierbaar

verloren kan worden: nmlk.: een liefde in dit geval.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen