U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : -- - Zwarte Magie.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=13777 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 3327 woorden.

InleidingZwarte Magie is een heel uitgebreid onderwerp, daarom heb ik mij beperkt tot een aantal kleine onderwerpen ervan. In het eerste hoofdstuk word vooral de geschiedenis van “de hekserij” uitgelegd. Er word kort beschreven wie en wat een heks eigenlijk voorstelt. In het tweede hoofdstuk word de Zwarte Magie van de moderne tijd kort samengevat. Hier gaan ik het vooral hebben over de zwarte magie, satanisme en het occulte. Ook in dit hoofdstuk heb ik me moeten beperken tot bepaalde onderdelen. In het laatste hoofdstuk breng ik enkele verbanden met zwarte magie en satanisme weer op het geloof van mensen. Waaronder men begrijpen hoe ver een mens eigenlijk kan gaan voor zijn geloof.‘De fabels over hekserij hebben zich zo snel en zo diep in het geloof van de mensen vastgezet, dat ( vandaag de dag ) nog nauwelijks nog iemand met geduld de hand en de correctie van God kan verdragen. Want steeds vaker wordt elke vorm van tegenslag, smart, ziekte en verlies van kinderen, koren, vee of vrijheid toegeschreven aan heksen …’( citaat van de eerste Engelse schrijver die van leer trok tegen de ‘heksenhandelaren’, zoals hij ze noemde, Reginald Scot )

1. Hekserij in de zwarte magie1.1. De heksvanaf de 15de eeuw werden in Europa tienduizend heksen verbrand. Zij werden beschouwd als geheime duivelaanbidders die zich tijdens nachtelijke rituelen overgaven aan vleselijke lusten en kannibalisme. Ze komen op geheime plaatsen bijeen om baby’s en kleine kinderen te offeren. Ze slurpen het bloed van hun slachtoffers en verorberen hun vlees. Ze vereren het vlees van hun priester en houden perverse orgieën waarbij volwassenen met hun eigen kinderen copuleren. Incest, babyoffers en kannibalisme: dat waren de gruweldaden waarvan de eerste christenen hen van verdachten.

Het was geen toeval dat zij later dezelfde aantijgingen gebruikten in hun strijd tegen joden en ketterse sekten. De joden werden beschuldigd van rituele moord op christenkinderen, terwijl men aannam dat de ketters zich vooral te buiten gingen aan orgieën.

Het doelwit van een heks was vaak de vruchtbaarheid van gewassen of dieren, maar ze kon ook een vrouw onvruchtbaar maken.

Door de liefdesbetovering kon ze voor zichzelf of een ‘klant’ succes in de liefde en seksuele genoegdoening arrangeren.

Heksen proberen ook het weer in hun handen te krijgen; ze zouden met droogte, stormen en hagelbuien de oogst vernietigen. Ze kon de gezondheid van anderen aantasten, zelfs tot de dood erop volgde.

Ook rijkdom en geluk lagen in haar machtssfeer; in Zuid-Europa worden sommigen geacht heksenkrachten te bezitten in de vorm van het Kwade Oog: zelfs een oogopslag van zo iemand kan een oogst of ongeluk veroorzaken.

Heksen proberen het vermogen te krijgen de toekomst te voorspellen, en met behulp van de duivel werden ze immuun voor bepaalde vormen van pijn en konden ze in korte tijd lange afstanden afleggen. Om deze zaken te verwezenlijken beschikten heksen over toverformules, maakten ze magische beelden, pillen, drankjes en poeders, en begingen ze grove godslasteringen.

Voorstelling van een mandragora, een gevaarlijk kruid dat door heksen werd gebruikt.

Het is voorgesteld op de buste van de vrouw, dit wijst op de vrouwelijke toverkunst.1.2. De werkelijke problemen binnen de hekserij.Het werkelijke probleem was echter dat vrouwen niet alleen een natuurlijke verleiding, een aanlokkend kwaad en een afwijking van de natuur waren, zoals de kerk keer op keer beweerde, maar ook onverzadigbaar in hun lusten waren en daarom zelden de seksuele avances van de duivel konden weerstaan.

Van meisjes van nog geen vier jaar oud werd aangetoond dat ze seksuele relaties met demonen hadden gehad en ze werden dan ook streng gestraft. In één van de inquisitieverslagen wordt zelfs terloops verteld dat een vrouw bekende dat haar liefdesbetrekkingen met de duivel waren begonnen “in utero”, dus toen ze nog een foetus was.Foto van een zogenaamde heks

1.3. ToverkollenDe angst voor demonische invloeden nam in de loop der eeuwen sterk toe, zodat de ketters er ook van werden beschuldigd dat zij de duivel en zijn trawanten dienden. Naar verluid gaf satan acte de présence in vorm van een reusachtige zwarte kat die zich onder de staart liet kussen.

De paus kreeg deze informatie van de fanatiek Konrad von Marburg, die hij tqee jaar eerder als inquisiteur in Duitsland had aangesteld. De Duitse bishoppen zagen echter weinig heil in zijn onderzoeksmethoden, waarvan ook enkele hooggeplaatste het slachtoffer van werden.

Gelukkig werd Konrad al spoedig vermoord.Vooral in de Alpen waren veel ketters te vinden, die in de 14de eeuw hevig werden vervolgd.

In dezelfde streek moesten ook joden het massaal ontgelden. Zij werden ervan verdacht de pest te verspreiden door een giftig poeder in de waterbronnen te strooien. Uiteindelijk ontdekte men hier rond 1400 een nog veel ernstigere bedreiging: de heksen. Zij vormden een satanistische samenzwering die tegen de christelijke gemeenschap was gericht. De heksen hadden een verbond met Satan gesloten; die hen occulte vermogens verschafte waarmee ze hun naasten schade konden berokkenen.

’s Nachts vlogen zij zonder dat iemand het merkte naar hun heksensabbat, waar zij naakt dansten, met de duivel copuleerden en ongedoopt kindervlees aten.

Er is geen enkele concrete aanwijzing dat de vermeende heksen werkelijk samen kwamen. Niemand heeft ze ooit tijdens hun sabbat kunnen betrappen. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat talloze middeleeuwers en georganiseerde heidense religie aanhingen die pas in de 15de eeuw door autoriteiten werden ondekt.

1.4. Nachtelijke vluchtenHet geloof in diabolische heksen kwam niet voort uit de ongeletterde bevolking, maar ontstond doordat deskundige autoriteiten geleidelijk een aantal elementen samenvoegden. Ten eerste waren de geschriften en geruchten over geheime groepen die in de ondergrondse schuilplaatsen offers brachten, complotten beraamden, becchanalen aanrichtten en orgieën hielden. Ten tweede was er een wijdverbreid volksgeloof in vrouwen die ’s nachts door het luchtruim vlogen onder aanvoering van een heidense godin, die onder vele namen bekend stond ( Diana, Holda, Perchta ). Uit 15de – eeuwse bekentenissen blijkt dat er waarschijnlijk vrouwen waren die geloofden dat ze hadden deelgenomen aan zulke nachtelijke reizen.

De kerk had deze extatische ervaringen aanvankelijk beschouwd als een illusie, maar ze kwamen nu goed van pas om te verklaren hoe heksen in staat waren in korte tijd grote afstanden te overbruggen als ze naar hun sabbat gingen.

Een derde element was de opkomst van de rituele magie. In 13de – eeuwse boeken werden geschreven hoe je geesten of demonen kunt oproepen. Deze konden de magiër onder meer helpen een vrouw te verleiden, een verborgen op tesporen of de toekomst te voorspellen.Hoewel de demonen niet werden aanbeden maar gecommandeerd in de naam van God, veroordeelden theologen de magiërs als ketters die in de greep van Satan waren.

Ook allerlei populaire vormen van tovenarij en volksgeloof in vrouwen met kwade krachten werden geleidelijk onder dezelfde noemer geplaatst. Magie, ketterij en heidedom werden omgesmeed tot een satanistische heksensekte.

2. Zwarte magie in de moderne tijdDe satanistische geit Baphomet vormt het omgekeerde pentagram,

een vijfpuntige ster die in de rituelen van Zwarte Magie de Duivel voorstelt.2.1.1. Het occulteOccultisme betekent wat verborgen, geheim is. Wij denken aan verschijnselen die een bovennatuurlijk paranormaal karakter lijken te hebben. We komen hier op een terrein , dat onze zintuiglijke wereld en begrippen van ruimte en tijd te boven lijken te gaan. Het occulte bevat eigelijk het bovennatuurlijke, het bevat zowel de zwarte magie als het satanisme.

Er zijn vier deelgebieden in het occultisme:

- paragnosie en mantiak ( helderheid en waarzeggerij )

- spiritisme ( het kennen van en het omgaan van de doden )

- magnetisme ( genezing van zieken )

- magie ( hanteren van bijzondere krachten voor of tegen de medemens )

Deze vier deelgebieden kan men moeilijk van elkaar onderscheiden maar telkens zijn er twee belangrijke grondmotieven, het zoeken naar kennis en naar macht.2.1.2. Een occult reveilIn het laatste deel van deze eeuw is het occulte duidelijk weer in de mode gekomen. Men kan van een occulte explosie spreken. Aan deze geweldige toename van de belangstelling van het occultisme liggen een aantal uiteenlopende redenen.

Bijvoorbeeld:

- de afkeer van de westerse cultuur en westerse Christendom dreef velen tot diepere belangstellingen naar godsdienstige praktijken zoals Yoga en Zen

- velen hebben gezocht in vrije seksualiteit en in drugs, nu zoeken zij naar sterkere prikkels, deze mensen proberen dan heksenkringen en satanskerken hun groep te versterken- diepere teleurstellingen in het Christendom leidt naar authentieke realiteit snakkende mensen die antwoorden zoeken op hun levensvragen, die zij niet in kerken vernemen, hierdoor voelen zij zich verloren en gaan op zoek naar andere instanties die hun antwoorden kunnen geven op hun vragen

De motieven achter het huidige occult reveil lopen dus sterk uiteen en zijn niet onder één noemer vatten, het verzet tegen een gerationaliseerd en verwezenlijkt Christendom is één van de motieven die de Christendom schuldig maakt aan de opbloei van het occultisme.2.1.3. MoordenTwee 15 jarige scholieren werden door een 20 jarige jongeman meegelokt naar zij huis. David, zo heette de jongeman, was fan van de seriemoordenaar Charles Manson. Hij vertelde dat hij en zijn vriend aan het occulte deden en in contact konden komen met geesten. Hij vroeg aan de twee jongentjes of ze zin hadden om mee te doen aan de seance. Ondanks dat de scholieren een beetje bang waren stemden ze toch toe. Ze gingen rond een geïmproviseerd altaar staan met een ouijabord ( een bord waarop de letters van het alfabet staan en de woorden “ja” en “nee”. Zo een bord wordt gebruikt om met de geesten te communiceren. ) en David vroeg: “Als u satan bent, wat wilt u dat ik doe?” De twee scholieren begonnen zich ongemakkelijk te voelen en wilden met de scène seance stoppen. David kreeg direct antwoord op zijn vraag. Plotseling begon hij met een mes te zwaaien en nam een van de scholieren vast. Dennis, de vriend van David, zei: “David, voer nu de wens van satan uit!” David stak de jongen zeven maal met elf maal met zijn mes. De andere scholier kwam er levend vanaf. Tijdens de rechtszaak zei David dat hij van satan kreeg toegefluisterd deze jongen te doden, dat satan hem helemaal in zijn macht had.Ouijabord2.2. De zwarte magie2.2.1. GeschiedenisTovenaren, heksen, demonen – in wat voor een vreemde wereld zijn wij terecht gekomen? Zeker de godsdienstgeschiedenis weet dat magie zo oud is als de mensheid zelf. Ook weten wij dat de Europese mens in de 16de eeuw voor een gorte angst van heksen was bezield en dat daardoor de heksenjacht in die tijd honderden onschuldige, op de brandstapel gedood hebben. Nu in deze tijd realiseren weinig mensen zich dat er degelijk tovenaars en heksen zijn geweest en nog zijn. De oude magische tradities hebben zich weliswaar ondergronds gehandhaafd. Ze werden van de ene op de andere generatie over geleverd, en in geheime genootschappen bewaart. Ook Hitler stond vanaf 1920 in contact met zo een genootschap, hij is trouwens geboren in het centrum van spiritistische praktijken, het Oostenrijkse Braunau. En het hakenkruis is een oud magisch symbool voor vergelding. Tussen magie en andere vormen van occultisme lopen weer allerlei van verbindingslijnen. Veel magiërs zijn spiritist of magnetiseur. Er zij ook aanwijzingen dat er in de hoogste graden van de Europese “Vrijmetselarij” bekend is en beoefend wordt.2.2.2. Wat is zwarte magieTot eind 19de eeuw was zwarte magie in religie geworteld. Alle religies bergen magie, zowel openbarings- en natuurreligies. En praktisch elke religie kent toegestane en verboden magie. Toegestaan is het, wanneer gebeden, in- en evocaties en het “zich aansluiten op externe krachten” betrekking heeft op de God of Goden van de heersende religie. Verboden is het, als ze als vijanden worden gezien,dan worden gewoonlijk de eigen God of Goden bestempelt als het ultieme kwade; dit noemt men dan ook de “Zwarte Magie”. Nadat hoofdzakelijk in de 20ste eeuw magische scholen ontstonden, die zich niet aan een bepaalde religie gebonden voelden, ontstond er een andere interpretatie van zwarte magie. In de 20ste eeuw is de zwarte magie gericht op het toebrengen van schade in allerlei vormen; doodsrituelen zijn hier natuurlijk het meest sprekende voorbeeld, wordt gezien als het toebrengen van schade.

Tenslotte is er de laatste jaren een derde interpretatie van zwarte magie ontstaan. “Balans” is hier het sleutelwoord. De magiër, die in zijn magische praktijken gericht op eigenbelang, in extreme gericht op het leven en het overwinnen van de dood, oefent zwarte magie uit. De zwarte magiër is gericht op het doorbreken en verleggen van grenzen. Enige jonge stromingen der magie zijn sterk gericht op het ontwikkelen van magische technieken die het iemand mogelijk maakt, langer dan andere mensen te leven. In het algemeen is egoïsme hier gelijkgesteld met zwarte magie.

Zwarte magie is een griezelig gebied. “De stille kracht” Couperus beschrijft, dat magische gevolgen door gesloten deuren heen gaat. Waar zwarte magie in het spel is, kan de wetenschap geen genezing brengen. De meeste zwarte magiërs zijn satanaanbidders. Veel magiërs weten dat zij de macht hebben om de handlangers van Lucifer, de demonen, op te roepen en zijn zich ook bewust dat deze demonen zich onverwachts tegen henzelf kunnen keren en zich niet aan de regels houden. Ook de niet uitgesproken magiërs weten van de gevaren voor demonen wanneer zij uit hun lichaam treden.

Kortom het doel om mensen – ook seksueel – te vervolgen, hen ziek te maken of te doden met behulp van bovennatuurlijke krachten, noemt men zwarte magie.2.2.3. Rituelen van de zwarte magieIn zwarte magie kent men oude rites en formules. Tot de riten waaruit de verering van de god van de heksen bestond, behoorden gewijde dansen, feesten en vruchtbaarheidsceremoniën. De handlangers van satan, houden net zoals de heksen van die tijd vier samenkomsten of sabbatten. De meest opvallende methode om een vijand te vernietigen, is het maken van een wassen pop die langzaam vernietigd wordt: men gelooft dat de persoon die ermee voorgesteld wordt, zal wegkwijnen en sterven. Het offer van een dier of een mens zou de aanwezigheid van een geest oproepen, een wit dier een goede geest, een zwart dier een slechte geest. De magiër probeert met offers de macht te krijgen. In de hoop om deze macht te krijgen, neemt hij zijn toevlucht tot het rituele doden van dieren met woorden als: “Ik dood u in de naam en ter ere van …” en hakt tijdens het uitspreken van deze woorden de kop van het dier met een houw af. Dan zegt hij: “O, verheven en machtig wezen, moge dit offer U welgevallig zijn en wil het aanvaarden. Bewijs ons trouwe diensten en betere offers zullen U worden gegeven.” Soms wordt het offer voor de oproepingsceremonie gebracht en dan worden er altijd pentagrammen en hexagrammen op de huid van het dier getekend. Op deze samenkomsten gaan ze zich vooral richten op duivels, heidense goden en proberen soms zelfs contact te krijgen met Lucifer, beter gekend als Satan.

Voodoo, een vorm van zwarte magie. Poppetjes worden doorstoken,

haarlokken begraven, zo kunnen ze de ziel van de vijand pijnigen.

2.3. Satanisme2.3.1. Wat is het satanismeDoor satanisten wordt de duivel vereerd als een God, zoals hij dat altijd gewild heeft en waardoor eigenlijk de ruzie tussen hem en God ontstaan is. Christelijke regels, normen en waarden worden omgedraaid. Hun hoogtepunt is de zwarte mis: een altaar met een omgekeerd kruis, wat voor hen het falen van het Christendom betekent. Zij vervloeken Jezus en zij vader en moeder. Tijdens deze vervloeking worden vele dieren gemarteld en hun bloed wordt gedronken.

2.3.2. MishandelingenEén van de satanistische mishandelingen zijn pijnbanken, doodskisten, ophaning aan kruisen en kooien waarin mensen gestopt worden. Het trieste hiervan is dat er slachtoffers zijn die alle mishandelingen ondergaan hebben en achteraf posttraumatisch gestoord zijn. Maar dit kan de echte satanist niet deren. Bij het satanisme staat naast satan je eigen “ik” centraal. In ieder geval worden er veel van deze gruwelijkheden in de naam van de duivel gepleegd.

2.3.3. Volgelingen van SatanTwee grote namen in de satanwereld zijn Anton La Vey en Aleister Crowley.Anton La Vey werd in 1930 geboren. Hij was leeuwentemmer, pianist in stripteaseclubs en was zelfs politiefotograaf. In 1960 gaf hij zijn intresse in het satanisme vorm en op 30 april 1966 stichtte hij zijn satanskerk in San Francisco. Dat is de eerste openbare satanistische organisatie in de wereld. In 1969kwam zijn satansbijbel uit. De ene satanist ziet hem als voorstander van het kwade en de andere ziet hem als een bedrieger. Desondanks aanhangers en tegenhangers, heeft zijn doctrine grote invloed uit geoefend. La Vey stief in 1997 aan een hartaanval, net na de reorganisatie van zijn kerk. Vele aanhangers van La Vey beweren dat zij en La Vey satan niet aanbidden. Hieronder volgt La Vey’s doctrine van de duivel, zijn filosofie in 9 satanistische verklaringen.

1. Satan staat voor genotzucht.

2. Satan staat voor een vitaal bestaan i.p.v. geestelijke luchtkastelen.

3. Satan staat voor zuivere wijsheid.

4. Satan staat voor vriendelijkheid voor jegens die het verdienen.

5. Satan staat voor wraak i.p.v. het toekeren van de andere wang.

6. Satan staat voor de verantwoordelijkheid t.o.v. de verantwoordelijken i.p.v. zorg voor psychotische vampiers.

7. Satan staat voor de opvatting dat de mens een dier is. Soms beter maar vaak slechter dan de viervoeter.

8. Satan staat voor alle zogenaamde zondenaar zij allen tot fysieke, of emotionele voldoening leiden.

9. Satan is de beste vriend die de kerk ooit heeft gehad, want het is dankzij hem dat de kerk al die tijd is blijven bestaan.

Volgens La Vey hoeft een ware satanist niet geloven in God. Satanisten die God lasteren zijn, volgens hem, ketterse Christenen.

Anton’s satanskerk heeft vele beroemdheden aangetrokken: Marlyn Manson en Marc Almond zijn daar voorbeelden van.

Foto Anton La Vey

Aleister Crowley is één van de befaamste satanisten van de wereld. Zij bijnaam was dan ook “The Beast”. Hij werd op 12 oktober 1875 geboren in Engeland. Aleister was als kind al een akelig jongentje. Hij zou een poes tot dood gekweld hebben, alleen maar om te ontdekken dat het dier echt 9 levens hed. Zijn moeder zou hem ooit uitgescholden hebben als het “grote Beest”. ( Dit stamt van uit de bijbel, uit Johannes Apocalyps, waar ook het getal van dit “dier”, 666, vandaan komt.) Misschien is dat de verklaring voor zijn latere geestdrift, wanneer hij zich ook werkelijk zo gaat noemen; hij gebruikt daarvoor de Oudgriekse vorm: “To Mega Therion”. Het hoofddoel van Aleister was om te doen wat hij wou, hij heeft hierover ook veel poëzie geschreven.

“Do What Thou Wilt Shall Be The Whole Of The Low.” ( Doe wat je wil, zal de hele wet zijn. )

“Love Is The Law, Love Under Will.” ( Liefde is de wet, liefde is onder de wil. )Crowley was de eerste die satanskerken stichtte. Hij had vele aanhangers, die zich later Thelemieten noemden, en ook nu nog bestaan deze groeperingen overal in Europa. Andere aanhangers van Crowley noemen zich Crowleyanen, zij volgen de leer van crowley op de voet, terwijl de Thelemieten Crowle’s leringen uitbouwen en verder ontwikkelen.

Crowley heeft vele boeken geschreven en is zeker het voorbeeld voor de vele aanbidders van Satan. Crowley is zijn leven lang altijd duidelijk geweest in zijn mening betreft geweld, vrouwenschending en mensenoffers ( met voorkeur jongenjes ) waren voor hem de normaalste zaak.Aleister CrowleyTekst over Aleister CrowleyBesluitWat er allemaal valt te geloven va Zwarte Magie, dat kan men met geen zekerheid zeggen. Ik neem alles in deze wereld realistisch op, dus persoonlijk twijfel ik aan de verhalen van de duivel en demonen of goden. Het was wel heel fascinerend hoe seriemoordenaars of gewone aanhangers van Satan zo ver kunnen gaan in hun geloof. Over wat er over de zogenaamde heksen en hun hekserij wordt verteld vind ik al meer geloofwaardig. Omdat mensen nu eenmaal voor alles een schuldige zoeken, waardoor er duizenden van mensen op de brandstapel zijn terecht gesteld, maar niemand ertegen in opstand durfde te komen. Niet alle soorten van Zwarte Magie zijn te vergelijken, want het wil niet zeggen omdat je in Satan gelooft of dergelijke, dat je dan ook gaat martelen en moorden. Zwarte Magie is een geheimzinnig thema met veel onbeantwoorde vragen, waar men waarschijnlijk ook nooit een echt zeker antwoord op zal kunnen geven.

Biografische adressenVERSCHOOR, J., Zwarte kunst. Mythologie en Geschiedenis., Alphen aan den Rijn, Atrium, 1993VANHEMELREYCK, F., Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen., Leuven, Davidsfonds, 1999De hekserij is springlevend., Internet

( http:www2.hku.nl/alex1/wicca/archive/teksten/sprngtxt.html )De mens Aleister Crowley., Intenet

( http://boudicca.de/crowley-nl.htm )Zwarte magie., Internet

( http://user.online.be/debrug/diabasis/b20zwartmag.htm )


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen