U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Evert Hartman - Het Onzichtbare Licht.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1394 en is laatst upgedate op 14/01/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 973 woorden.

Titel

Ik denk dat het boek de titel 'Het onzichtbare licht' heeft gekregen omdat de hoofdpersoon Leny helderziend is en soms een lichtstraal om iemand heen ziet die andere mensen niet zien.Uitgeverij

LEMNISCAAT

1e druk: 1982 RotterdamSamenvatting

Als de dertienjarige Leny langs de koetenplas loopt ziet ze een hand met een mes boven het water snel rent ze naar huis maar durft thuis niets te zeggen.

Dan komen er nog meer vreemde voorvallen: thuis ziet ze bij de zieke koe

Bertha een spijker in de maag en ze ziet dat de biologieleraar Altena last van z'n maag heeft. Ook ziet ze om sommige mensen een lichtstraal ookwel aura genoemd Leny is dus paronomaal begaafd. Haar ouders hebben het er moeilijk mee maar haar broers vinden het interessant. Haar ouders zijn bang dat ze net als haar tante Thea naar een inrichting moet. Haar vriendin Esther gelooft er geen snars van en haar ouders beschouwen de helderzientheid van Leny als iets van de duivel. Daarom mag Esther niet meer met Leny omgaan maar Esther luistert hier niet naar. Dan hoort Leny een stem in haar hooft die zichzelf Stella noemt en gekomen zou zijn om haar te beschermen. Leny kan met Stella praten en Stella vertelt bijvoorbeeld ook dat alles weer goed komt als haar broertje Marco op eens is verdwenen. Op het laatst word ook nog vertelt dat de buit van een stel bankrovers is gevonden op de plaats waar Le- ny ook een hand met een mes zag zweven en dan is het verhaal afgelopen.Hoofdpersoon

De hoofdpersoon in dit verhaal is Leny. Het is een meisje van 13 jaar, ze woont op een boerderij en heeft drie broers: Marco van negen, Richard van twaalf en Huib van zestien. Leny is een stil en rustig meisje maar ze pikt ook niet alles, als bijvoorbeeld een jongen een grote mond heeft schopt ze hem ook met fiets en al de berm in. Leny is zoals ik al in de samenvatting heb verteld helderzient en ziet dingen die andere mensen niet zien en er zit een geest in haar hoofd genaamt Stella waarmee alleen Leny kan praten. Stella stelt Leny ook gerust als bijvoorbeeld Marco weg is zegt ze 'Je moet niet bang zijn. Met Marco komt het goed.' (pag. 209 r. 16). Leny kan ook zien wat er met iemand aan de hand is als hij ziek is ze ziet bijvoorbeeld dat hun koe Bertha een spijker in haar maag heeft en dat meneer Altena last van z'n maag heeft. De personen in dit verhaal zijn levensecht behalve Leny omdat ze dingen ziet die andere niet zien en ik weet niet of dat ook in het echt kan. Leny heeft een hartsvriendin genaamt Esther. Verder komen er niet zoveel personen in voor op haar broers en haar vader en moeder na dan. De hoofdpersoon maakt een ontwikkeling door want in het begin is ze nog normaal maar later merkt ze dat ze helderzient is en wat er dan met je ge- beurtBijzonderheden

2.Het verhaal staat in de volgorde waarin het heeft plaatsgevonden. Het ver- haal speelt zich in deze tijd af want hun boerderij gebreukt machines en 50 jaar geleden deden de boeren vrijwel alles nog met de hand. Er komen veel moeilijke woorden in voor zoals schizofreem (pag. 188 r. 19), telepathie (pag. 101 r. 7) en psycho-diagnostisch (pag. 79 r. 9) maar verder is het wel makkelijk te begrijpen. Er staan geen plaatjes in het boek.3.Ik beleef het verhaal door de ogen van de hoofdpersoon Leny dus omdat er ook wordt verteld hoe ze zich voelt 'Ze voelde zich opgelucht, maar tege- lijkertijd nog steeds verdrietig om Esther. (pag. 78 r. 34), wat ze denkt en Je leest ook wat Stella zegt (wat alleen Leny dus kan horen) 'Maar je moet nu niet meer vragen.'besloot Stella. (pag. 209 r. 19).4.De belangrijkste gebeurtenis is dat Stella kenbaar maakt dat ze in Leny's hoofd zit omdat ze dan uitlegd waarom sommige van haar dromen wel uit kwamen en sommige niet en van af dat moment kan ze ook dingen aan Stella vragen en Leny voelt zich dan ook een stuk zekerder.5.Evert Hartman will met dit verhaal hoe een helderziende zich voelt. Evert Hartman heeft ook met een meisje gepraat dat soortgelijke ervaringen als Leny had en hij heeft die eigenschappen ook aan Leny gegeven.Eigen mening

Ik heb dit boek gekozen omdat ik al eerder een boek van Evert Hartman heb gelezen namelijk: De vloek van Polyfemos en ik vond dat een leuk boek. Een opvallend persoon uit het boek is de broer van Leny, Marco van negen want hij luistert nooit en gaat zonder iets te zeggen weg bijvoorbeeld als ze bij de koeteplas aan het zoeken zijn naar de buit van een bankroof, blijft hij er rustig tot tien uur staan en word boos als zijn ouders daar boos om worden. Ik kan me een beetje verplaatsen in Leny omdat er duidelijk word uitgelegd hoe ze zich voelt en wat ze denkt 'Ik vertel niets meer, dacht ze verdrietig. Helemaal niets. Wat er ook gebeurt.' (pag. 105 r. 1). Het probleem in dit boek is duidelijk dat Leny helderzient is maar ik herken dat probleem niet. Er kwamen niet echt vreemde gebeurtenissen in het boek voor behalve dat Stel- -la duidelijk maakte dat ze in het hoofd van Leny zit. De spannende gedeel- tes uit het boek zijn het begin en het slot want in het begin ziet Leny een hand met een mes boven het water zweven en in het slot is Marco zoek. Ik vond het boek over het algemeen wel leuk want het is een goed lopend verhaal en vrij makkelijk te begrijpen maar er hadden wat minder moeilijke woorden in moeten staan en het boek mog wel wat spannender zijn.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen