U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Hella S. Haasse - De Verborgen Bron.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1359 en is laatst upgedate op 26/09/1998.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 903 woorden.

Primaire gegevens

Hella S. Haasse

De verborgen bron,

Salamander,

Amsterdam, 1950.

Het boek telt 125 bladzijden met 27 genummerde hoofdstukken zonder titel.Titelverklaring

De titel verwijst naar Arethusa, een nimf uit de Griekse mythologie. Een stroomgod die haar ziet baden, wordt verliefd op haar maar zij vlucht voor zijn toenaderingspogingen. De rivier treedt uit zijn oevers om haar te achtervolgen. Arethusa verandert daarop in een verborgen bron. Als ze uiteindelijk weer te voorschijn komt, biedt ze geen tegenstand meer aan de rivier. Bron en rivier worden een en stromen samen naar de zee. Eline Breskel, de vrouw naar wier verleden de hoofdpersoon, Jurjen Siebeling, op zoek is, gaf haar tekeningen en schilderijen vaak in titel of motto de naam van Arethusa mee. Een andere verwijzing naar de titel vinden we aan het einde van het verhaal. Jurjen Siebeling heeft tevergeefs geprobeerd de kloof tussen hem en zijn vrouw Rina te overbruggen. Het is hem onmogelijk tot haar diepste innerlijk door te dringen. Hij verzucht dan ook: 'Want ik ben een van diegenen, die altijd ondergronds het murmelen menen te horen van een verborgen bron.'Achtergronden

De schrijfster werd geboren in het voormalig Nederlands-Indië, waar zij het grootste deel van haar jeugd doorbracht. Zij heeft zowel gedichten als verhalen en romans gepubliceerd. Haar eerste prozawerk, de novelle Oeroeg (1948), verscheen als Geschenk van de Vereniging tot Bevordering van de Belangen des Boekhandels. De schrijfster vertelt hierin de scheiding tussen Nederland en het opkomende Indonesië, met de vervreemding tussen een Nederlandse en een Indonesische jongen als hoofdmotief. Twee jaar later verscheen 'De verborgen bron'. De ingewijden is als het ware een voltooiing van hetgeen is begonnen in de Verborgen bron. Deze zich in Griekenland afspelende roman is bekroond met de Internationale Atlantische Prijs voor Literatuur. Van dit boek verschenen, evenals van de historische romans 'Het woud der verwachting' en De scharlaken stad, vertalingen in England Duitsland en Amerika.Fabel

Jurjen Siebeling probeert in de bossen van het buitenhuis Breskel zicht te krijgen op zijn eigen leven , dat leven van zijn vrouw en op hun bijna gestrand huwelijk. Jurjen interesseert zich in het leven van Eline Breskel, de moeder van Rina (Jurjens vrouw). Jurjen blijkt niet de enige te zijn die geïnteresseerd is in het leven van Eline, ook Meinderts, arts, heeft grote belangstelling. Het blijkt dat er een grote liefde bestaan heeft tussen Meinderts en Eline Breskel. Eline trouwde met de officier Van Starvold; na de geboorte pleegde Eline zelfmoord volgens de officiele lezing. Haar lichaam werd echter niet gevonden. Rina werd streng opgevoed door haar grootouders. Rina en Jurjen gingen naar Parijs en daar gingen ze naar een expeditie. Jurjens aandacht werd getrokken door een schilderij van Eline Breskel (ze was dus nog niet dood). Jurjen had altijd al gedacht dat ze niet dood was, maar hij had het nooit kunnen bewijzen.Motieven en Thema

Dr Jurjen Siebeling is op zoek naar het verleden van de moeder van zijn vrouw. Het huwelijk van Jurjen en Rina is min of meer mislukt en Jurjen hoopt door meer te weten te komen van de achtergronden van zijn vrouw en met name over zijn mysterieuze schoonmoeder nader tot Rina te komen. In feite is Jurjen echter vooral op zoek naar zichzelf. Zo is 'De verborgen bron' een verhaal geworden van de mens die zichzelf zoekt (thema)Personages

De hoofdpersoon is de scheikundige Siebeling die voor zijn gezondheid verblijf houdt in een hotel nabij het in verval zijnde buitenhuis dat het eigendom is van zijn vrouw. Zwervend door de omgeving, geeft hij zich rekenschap van zijn bijna mislukte huwelijk en zoekt naar sporen van Eline Breskel, de moeder van Rina. Dan is er Rina van Starvold, Jurjens vrouw, een koele afstandige fantasieloze vrouw van de wetenschap. Na de dood van haar ouders streng opgevoed door haar grootouders, die niet wilden dat zij zo zou worden als haar moeder. Elin Breskel, een zeer kunstzinnige vrouw, was opgegroeid in het huis Breskel. In haar jeugd was ze zeer gevriend met Meinderts, maar ze wilde niet met hem trouwen. Kort na de geboorte van Rina zou Eline zelfmoord gepleegd hebben, maar Jurjen ontdekt dat ze nog leeft.Perpectief en verteller

De schrijfster vertelt het verhaal, maar gebruikt ter afwisseling de briefvorm en last fragmenten van Jurjens boek in. Zo ontstaat een zeer gevarieerd beeld van de speurtocht van Jurjen Siebeling.Tijd en ruimte

De gebeurtenissen vinden plaats in de zomer van 1937. Het slot in Parijs speelt zich een jaar later af en neemt een middag in beslag. Het grootste deel van het verhaal speelt zich af rond en in het vervallen buitenhuis Breskel. Tegen een zeer romantische achtergrond vervult de scheikundige Siebeling een vraag met als inzet: het redden van zijn huwelijk.Beoordeling

Eigenlijk viel het boek me een klein beetje tegen, omdat in het verhaal (bijna) niets gebeurde. Er zat bijna geen spanning in. De stijl waarin het boek geschreven was, was erg warrig. Er waren veel langdradige stukken tussen. Je las de hele tijd brieven waarin niets gebeurde dat vond ik niet zo prettig om te lezen. Ik had soms zelfs de neiging om bladzijde over te slaan. Ik denk dat je van zulke soort (romantische) boeken moet houden. Alleen op het eind als ze te weten komen dat ze nog leeft komt er een beetje spanning. Over het algemeen vond ik dit niet een goed boek, omdat het vooral in het begin veel te langdradig was.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen