U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Samengevat - Brazilië.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=558 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Aardrijkskunde en het aantal woorden bedraagt 1839 woorden.

2. Geografie en algemene info van Brazilië
Brazilië ligt in het oosten van Zuid- Amerika en heeft een oppervlakte van 8.456.510 km² en is daarmee het vijfde grootste land ter wereld, na onder andere Canada en Rusland.
Het heeft ongeveer 164 miljoen inwoners, en 6miljoen daarvan zjin kinderen die op straat leven, een enorm groot getal, zowat de helft van alle Belgische inwoners.
Brazilië grenst aan Argentinië, Bolivië, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.
Het heeft een goede maritieme ligging omdat het aan de oostkust ligt van Zuid- Amerika en is daardoor goed bereikbaar door schepen en boten.
De hoofdstad van Brazilië is Brasil en heeft ongeveer 5 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad van het hele land. Andere grote steden zijn: Saõ Paulo en Rio de Janeiro.
3. Geschiedenis en politiek van Brazilië
In 1500 werd Brazilië ontdekt door de Portugees Pedro Alvares Cabral in de stad Bahia.
In 1534 werd het land in 15 gebieden verdeeld en de inheemse Indianen werden slaven, de meesten kwamen uit Afrika.
De drang naar autonomie groeide bij de leiders van het land, en de toenmalige leider Pedro Cabral werd verplicht om naar Lissabon terug te keren en een andere leider aan te duiden, maar deze weigerde dit en riep de onafhankelijkheid uit.
In 1831 deed Pedro II afstand van zijn troon. Hij wou onder andere dat de slavenhandel afgeschaft werd, maar zijn wens werd nooit vervulg en omdat hij het niet meer zag zitten om zulk land te besturen, duidde hij iemand anders aan als leider.
Zijn dochter Isabel kwam aan de macht. Zij kon het wel gedaan krijgen de slavernij af te schaffen en dit was een van de belangrijkste veranderingen in het rijk.
Uiteindelijk werd Brazilië een federatieve republiek met haar eigen regeringsvorm van Brazilianen en niet meer van Portugezen.
In 1930 nam Getulio Vargas de leiderspositie in. Hij was een populair man en hij bracht de Braziliaanse industrialisatie op gang. Door hem ging het land zich openstellen voor talloze buitenlandse bedrijven en ideeën. Zo kon ook Brazilië meedoen aan een geweldige industriële ontwikkeling.
In 1960 werden er bij de nieuwe verkiezingen een nieuwe leider gekozen: Goulart. Hij wilde de sociale problemen verhelpen, maar hij was een corrupt man dat veel staatsgeld in zijn eigen zak stopte en hij bracht de industrie ten val.
De democratie was wel hersteld, maar er waren toch serieuze economische en sociale gevolgen hiervan, en die zijn nu nog altijd duidelijk te zien.
Nu is Fernando Collor de Mello aan de macht. Hopelijk kan hij verandering brengen op alle vlakken, want het is dan ook broodnodig!
4. Cultuur in Brazilië
Brazilië is een heel interessant land als je het hebt over cultuur, want het zuiderse temperament van de Brazilianen komt in alle aspecten van hun cultuur duidelijk tot uiting.
Taal
Het Portugees is de officiële taal in Brazilë; die taal hebben ze overgenomen van de kolonisten uit Portugal, het land dat Brazilië ontdekte. Ongeveer 97% van de totale bevolking spreekt deze taal, de andere 3% spreekt Spaans of ‘slang’, een verwante van het Portugese dialect.
Godsdienst
De meest voorkomende godsdienst is de Rooms- Katholieke kerk voor zowat 92%. De andere 8% is protestants, net zoals hun ontdekkers, de Portugezen.
Vele mensen vinden steun in hun geloof en kunnen zo de moed opbrengen om verder te leven.
Vlag FOTO!!!!
De Braziliaanse vlag heeft 4 kleuren: geel, groen, blauw en wit. Elke kleur heeft zijn eigen betekenis:
- groen en geel: deze kleuren staan voor de uitgestrektheid van het land en de natuurlijke rijkdom en bodemschatten
- de blauwe wereldbol met de witte sterren: wit en blauw stsaan voor de toenmalige officiële kleuren en de sterren symboliseren de sterrenbeelden die boven Rio de Janeiro staan
- het opschrift: hierop staat: Ordem e Progresso, wat betekent: orde en vooruitgang. Het stamt uit 1889,het jar dat de repulbiek werd uitgeroepen.
Voetbal
In Brazilië is voetbal niet zomaar een sport, deze sport leeft echt in dit land.
Denk aan Pele, eerst een arme straatjongen, daarna uitgegroeid tot een van de grootste voetballegendes van de wereld.
Arme straatjongens proberen bij een gerenommeerde club te geraken en zo later de top te bereiken en veel geld te verdienen. Maar de laatste tijd boekt de Braziliaanse nationale ploeg niet meer veel vooruitgang en er is zelfs een gebrek aan jong voetbaltalent tegenover vroeger.
Maar weinige voetbalfans kunnen zich nog een ticket veroorloven voor een wedstrijd want de prijzen zijn opgeslagen.
Deze vroeger zo gekende sport was de nationale trots van Brazilië, en nu lijkt deze sport te sterven…
Carnaval
Dit feest is er een typisch voor dit land, en het is dan ook een waanzinnig en uitbundig gebeuren. Het verenigt als het ware de hele bevolking: de rijken en de armen slaan de handen in elkaar.
Het carnaval duurt 4 dagen en is voor toeristen een absolute trekpleister. Het kost veel geld, werk en inspanningen, maar deze mensen hebben het er voor over. Zo hebben ze toch nog een paar dagen per jaar een leuke tijd…
Dans
De meest gekende dans is de samba. Het werd uit Afrika meegebracht door de slaven en in Brazilië heeft men de originele danspassen aangepast aan de persoonlijke voorkeuren.
De muziek draait men in elk café, restaurant en bar en is ongetwijfeld de voorkeursmuziek van de Brazilianen.
Eten en drinken
In Brazilië heeft elke streek zijn eigen typische specifieke gerechten.
Het grote deel van het eten bestaat uit rijst en manjok, met daarbij allerlei –voor ons vreemde- combinaties van sinaasappel, eieren, kruiden en pikante saus! Een hele mengelmoes dus!
Koffie is een nationaal exportproduct en Brazilië beheerst de wereldmarkt hiervoor. De fortuinen die hiermee verdiend worden, worden geïnvesteerd in industrieterreinen en allerlei andere handelshuizen.
Kleding
De arme Brazilianen gaan graag heel kleurrijk door het leven, de zakenmannen dragen nette costuums.
Sommige Brazilianen durven zelfs hun dure kleren niet aan, want ze zouden beroofd kunnen worden op straat. Daarom dragen ze alleen hun nette kleding voor als het echt noodzakelijk is, want Brazilianen hechten er erg veel belang aan om net en schoon te verschijnen op belangrijke gebeurtenissen.
Nog een leuk detail: Brazilië is het land waar de meeste T-shirts worden gedragen…
5. Economie van Brazilië
Er zijn heel veel staatsbedrijven, maar bijna allemaal zijn ze verliesgevend en daardoor zijn ze een aanslag op de federale begroting.
De rol van de staat neemt alsmaar toe in Brazilië en ze controleert de olie-industrie, mijnbouw, staalindustrie en nog vele andere. Vele van deze ondernemingen draaien uit op mislukkingen. Hierdoor verliezen veel mensen hun werk en bouwt Brazilië een grote schuldenberg op bji de buitenlandse ondernemingen die hun geld hebben geleend bij het starten van nieuwe bedrijven.
De waarde van de Braziliaanse munt daalt meer en meer en stijgt maar heel zelden. Dit betekent dat het momenteel heel slecht gaat met de Braziliaanse economie.
6. Klimaat in Brazilië
Brazilië heeft een tropisch klimaat want het ligt net onder de evenaar, maar toch kan het klimaat er heel erg verschillen van plaats tot plaats.
In Sao Paulo is het bv. maximum 28°C in de warmste maanden augustus, september en oktober. Door dit milde klimaat kan er vaak en hard gewerkt worden op het platteland
In Rio de Janeiro daarentegen is het het hele jaar door heet en vochtig en er is bijna niets te merken van de jaargetijden. De temperatuur is er zelfs zo hoog, dat volgens de Belgische wetten de kinderen niet naar school hoefden te gaan van de hitte!!
7. Het sociale leven van de Brazilianen
Ruim 70% van de Braziliaanse bevolking leeft in ‘mensonwaardige omstandigheden’ en dus op straat, of in het beste geval nog in een ‘huis’ met een dak. Nog eens 40% hiervan moet rondkomen met slechts 118€ per jaar, een bedrag dat wij misschien op 2 dagen uitgeven. Hier moeten zij dan een heel jaar mee toekomen… Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen.
Het aantal straatkinderen is gestegen met 6 miljoen, wat bijzonder hoog is. Deze kinderen zijn nauwelijks naar school gegaan en kunnen niets anders doen dan bedelen of zelfgemaakte spullen verkopen op straat of lijm snuiven, want zo vergeten ze de vele problemen die ze hebben, wat een enorme verademing moet zijn voor deze kinderen.
De meeste arme mensen leven in de zogenaamde ‘favelas’, een verzameling van allemaal kleine hutjes, en alhoewel er steeds meer geweld voorkomt door de toenemende drugshandel, geeft het de mensen een soort van veiligheid en bescherming. Een krottenbuurt vormt een eigen wereldje, waarin de mensen elkaar door dik en dun steunen.
Het Noord- Oosten is er het ergst aan toe. 55% van de bevolking is analfabeet en is nooit naar school kunnen gaan, en de kindersterfte daar was meer dan 20 per 100 kinderen.
Dan is er ook nog het probleem met de zwarte indianen. Bijna 60% van de zwarten verdient niet meer den het minimumloon, vergeleken met 23% van de blanken, en ook het analfabetisme in het Noord- Oosten ligt 2 keer zo hoog als bij de blanken.
Maar vrouw zijn in Brazilië is pas een echt nadeel. Zij verdienen de helft minder als de mannen, en eigenlijk mag je als Braziliaanse vrouw al blij zijn dat je MAG werken in een fabriek, want velen worden zo prostituée of schoonmaaksters.
Ze worden –net zoals in Afghanistan- sterk gediscrimineerd omdat ze vrouw zijn.
In de loop der jaren zjin er veel mensen van het platteland naar de stad verhuisd, in de hoop dat ze daar werk en een woonst vinden. Tegenwoordig woont zelfs 76% van de bevolking in steden. Mensen die nu nog op het platteland werken, zijn meestal straatarm omdat ze meestal werken als dagloner en enorm worden onderbetaald door de grootgrondbezitters die hen als slaven beschouwen. De meeste boeren kunnen gewoon niet verhuizen, want ze hebben er meestal de middelen niet voor…
8. Sociale voorzieningen en problemen
School
Het aantal scholen is inmiddels toegenomen, maar er is toch nog altijd een groot gebrek aan educatieve instellingen, want het materiaal is duur en de onderwijzers worden enorm onderbetaald. Dit heeft als gevolg dat kinderen hun school dikwijls niet kunnen afmaken en dat het grootste deel van de bevolking analfabeet is en weinig kennis heeft.
Ziekenhuizen
Een ander groot probleem in Brazilië is de gezondheidssector. Er is een groot gebrek aan geld voor ziekenhuizen voor arme mensen, want de staat geeft slechts een klein bedrag uit aan deze sector, omdat ze het zinloos vinden hierin te investeren: de zieken overleven waarschijnlijk toch niet…
En dit terwijl er in Brazilië de modernste ziekenhuizen ter wereld bestaan, met de nieuwste snufjes en toestellen, maar dit is alleen voor de rijken. Hier is er goed materiaal en een goede verzorging.
Abortus
Abortus is een van de allergrootste oorzaken van dood bij vrouwen in Brazilië, en is eigenlijk illegaal, maar toch wordt het veelvuldig toegepast.
Arme vrouwen worden in onhygiënische toestanden geaborteerd, en dit heeft als gevolg dat meer dan 500 000 vrouwen per jaar sterven als direct gevolg van de complicaties hiervan.
Rijke vrouwen die een abortus willen, worden opgenomen in speciaal hiervoor ingerichte klinieken en krijgen een goede verzorging en hen komt niets te kort.
AIDS
Deze dodelijke ziekte komt meer en meer voor, maar men heeft nog geen doeltreffende bestrijdingsmiddelen in Brazilië en het gebruik van een condoom en de anticonseptiepil is helemaal niet pouplair. Dit als directe oorzaak van de vele sterfgevallen aan AIDSAndere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen